Recenzie

Recenzie sú zoradené abecedne podľa roka, v ktorom sme ich napísali. (A aspoň máme všetci dokonalý prehľad o tom, ako to tu upadlo) Taktiež ich nájdete rozdelené aj podľa toho, či niektoré knihy sú skôr pre dospelých čitateľov, alebo sú v angličtine. Pri niektorých starších recenziách sa môže stať to, že neskôr v preklade vyšli- väčšinu som sa snažila zaradiť už medzi knihy v preklade. Taktiež by som rada upozornila na fakt, že tak, ako sa vyvíjal blog, tak sa vyvíjali aj naše recenzie a preto niektoré z tých skorších nemusia nutne naplniť vaše očakávania, čo sa po obsahovej stránke týka. Recenziu môžete nájsť aj prípadne pomocou vyhľadávania na bočnej lište blogu.

2018 
Knihy v preklade 
2017 
Knihy v preklade 

2016 
Knihy v preklade 

Knihy pre dospelých:  

2015 
Knihy v preklade:  

Knihy pre dospelých:  
2014 
Knihy v preklade: 

Knihy pre dospelých:  
2013 
Knihy v preklade 
Hocking Amanda - Dedička 

Knihy pre dospelých/ NA: 

Knihy v anglickom jazyku:  

2012 
Knihy v slovenskom jazyku: 

Knihy v anglickom jazyku:  

2011 
Knihy v preklade:Z