Recenzie

Tu nájdete všetky naše recenzie. Mali by byť ako-tak abecedne zoradené. Hádam som vám pomohli pri výbere knihy alebo aspoň jej zvážení. Je zrejme nutné upozorniť,  že mnohé z nich sú z našich úplných začiatkov a zároveň sú tu recenzie aj bývalých spoluautoriek blogu.  
A


BCDEFGH

I


JKLM

Morrisonová Jenean- 50 vymaľovánok – relax pre dospelých - Mandaly


NOPRSTU
VW


X


Y


Z


Z